Bits FPS Cap

Marc Wiedenhoeft - GliblyBits

Libraries & Demo

net.gliblybits.bitsfpscap

Tato aplikace je urcena k vám Ukázat max. pocet snímku za sekundu, že vaše zarízení je schopen zpracovat pomocí OpenGL ES. Ne více ne méne... Nekterá zarízení Android prijde s nejakým druhem snímku za sekundu (FPS) vícko. To znamená, že je omezena na urcitý pocet pocet FPS. Vetšinou to má neco spolecného s displejem, který je postaven do zarízení. Vetšina z nich jsou schopni aktualizovat rychlostí 60 snímku za sekundu, ale nekteré z nich jsou pouze schopen udelat méne FPS sazby.Bus Rush

Alphabetical

Genres