ECG Interpretation

MeetDoc Developers

Medical

ecginterpretation.ecginfo.meetdoc.com.ecginterpretation

Elektrokardiografie (EKG nebo EKG) je proces záznamu elektrické aktivity srdce přes časové období. Typický sledování EKG je opakováním cyklu tří elektrických podniků: P vlna (depolarizace síní), QRS komplexu (ventrikulární depolarizace) a vlnu T (ventrikulární repolarizace). EKG je tradičně vykládána metodicky aby si ujít žádné důležité zjištění. V normálním stavu je srdeční frekvence mezi 60 až 100 tepů za minutu. Pod 60 srdeční frekvence je prý léky vyvolávajícími a tachykardii je prý rychlost rychlejší než 100 úderů za minutu. Mnoho sportovců může mít normální klidová srdeční frekvence je nižší než 60 tepů za minutu. Elektrická osa srdce je obecný směr ventrikulární depolarizace wavefront (nebo průměrný elektrický vektor) v sagitální rovině (rovina končetiny vede a rozšířená končetiny vede). EKG je ovlivněna pohyby pacienta. Některé rytmické pohyby (např. třes nebo chvění) může vytvořit iluzi srdeční arytmie.Alphabetical

Genres