Baby Heartbeat Monitor

Wombay LLC

Parenting

cz.master.babyheartbeats

Není nic podobného slyšet tlukot srdce vašeho dítete vlající poprvé, dobre? Prezencní signál Baby je aplikace, která umožnuje matkám a otcum celého sveta, aby nahrát tlukot srdce svého dítete a sdílet je se svými blízkými. Neexistují žádné další príslušenství potrebné - jen odstrante kryt ze zarízení a pripojit mikrofon do spodní cásti bricha. Bezplatná verze umožnuje nahrát až 10 sekund tlukot srdce vašeho dítete zdarma! Upozornení: Toto není náhrada za péci od odborného lékare. Obratte se na licencovaný lékar prenatální péci.Bus Rush

Alphabetical

Genres