Bíblia Linguagem Atual

summtech

Books & Reference

com.summtech.nt.portugues

Preklad do jazyka dneška, zkrácene nazývaná NLT, je preklad bible do moderního jazyka a pochopitelné v portugalském jazyce. Tento preklad Bible schvaluje gramatické struktury a nejblíže jazyk používaný lidmi jednodušší v Brazílii. Nejjednodušší jazyk a hovorového jazyka, NLT je venován lidem, kterí ješte nemeli nebo kterí mají jen malý kontakt s biblického ctení. Tak, aby se stal nástrojem evangelizace tím, že má jasné a snadno srozumitelný text, aby uprednostnovaly klasický jazyk který obvykle provede tyto preklady. Nová verze však nepoužila slang ci regionalismu, faktor, neumožnovaly ztracené biblické styl. Zásady, jimiž se v této recenzi byly stejné, že rídit práci prekladu v jazyce dnešní. Preklad João Ferreira de Almeida, ale i jiné dobré preklady portugalské následoval principy formální ekvivalence prekladu. Již NLT, rídí zásadami funkcní nebo dynamické ekvivalence prekladu. Každopádne je to velmi užitecné preklad oslovením biblický text jazyka obecne mluví lidí denne.Bus Rush

Alphabetical

Genres