Anesthesiologist

Vikas O'Reilly-Shah

Medical

com.shahlab.anesthesiologist

Anesteziolog je navržen tak, aby rychle vypocítat dospelé i detské anestezie související informace. Užitecné pro anesteziologové, CRNA, ER a intenzivní péci lékaru, stejne jako studenti medicíny, obyvatele a lektoru. Informace o správe lék dávkování a dýchací cesty se vypocítá na základe hmotnosti pacienta a vek. Aplikace je ve vývoji; naleznete v "Co je nového" pro aktuální informace o obsažených informací. Dýchací cesty: Velikost masky Laryngoskop cepel velikost Endotracheální trubice velikost Laryngeální maska dýchacích cest (LMA) velikost a ETT se priznat Léky, vcetne IM a sledu indukcní dávkování: Sukcinylcholin Rokuronia Cisatracurium Vekuronia Propofol Blízko Ketamin Thiopental Fentanylu Hydromorfon Morfin Ketorolak Paracetamol Ondansetronu. Dexamethason Metoklopramid Epinefrin Amiodaron Fenylefrin Efedrin Midazolamu Klonidin Glycopyrrolate Atropin Neostigmin Cefazolin Ceftriaxon Ampicilin Cefoxitin Klindamycin Gentamicin Vankomycin Infuze: Remifentanil Propofol Dopamin Dobutamin Epinefrin Isoproterenol Noradrenalinu Milrinone Fenylefrin Vazopresinu Nitroglycerin Nitroprusidu Esmolol Porodnické léky: Horcík Oxytocin Methergine Carboprost (Hemabate) Terbutalin Copyright 2011 Anežka Šáh. Upozornení a varování: Tato aplikace byla napsána výhradne k použití jako užitecné doplnkem pro profesionálne vyškolených lékaru a lékaru jinak zkušenosti v airway management a drogové správy a dávkování. Data je k dispozici pouze pro informacní úcely a v žádném prípade by považují za odbornou lékarskou pomoc. Pokud nevíte, lék, jeho vedlejší úcinky a jeho úskalí, nepoužívejte ho! Péce byla venována provedeny žádné chyby ve výpoctu, že uživatel musí overit všechny výpocty. Zde uvedené dávkování je založena na publikované dávkách, ale ve všech prípadech léky podávány na prípad od prípadu a titrována efekt pro individuálního pacienta. V žádném prípade individuální pacienta rozdíly byly vzaty v úvahu, a podmínky, vcetne, ale nejen na onemocnení ledvin, jaterní dysfunkce, kardiovaskulární choroby, plicní onemocnení, metabolické poruchy a onemocnení muže mít vliv dávkování nebo bezpecnost pri užívání nekterých léku. Jméno vlastníka autorských práv, ani název tohoto projektu mohou sloužit k doporucení ci propagaci produktu odvozených z tohoto softwaru bez predchozího specifického písemného svolení. Tento software je poskytován autorská práva držitele "jak je" a jakékoli výslovné ci predpokládané záruky, vcetne, ale nikoli výhradne, predpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro urcitý úcel, jsou vylouceny. Vlastník autorských práv nese odpovednost za jakékoliv prímé, neprímé, náhodné, zvláštní, exemplární nebo následné škody (vcetne, ale bez omezení na porízení náhradního zboží nebo služeb, ztráty použití, dat, nebo zisky; nebo prerušení obchodní cinnosti) jakkoli zpusobené a podle jakékoli teorie odpovednosti, at již se jedná o smlouvy, objektivní odpovednosti nebo obcanskoprávního deliktu (vcetne nedbalosti nebo jinak) vyplývající jakýmkoli zpusobem z používání tohoto softwaru , i když upozornena na možnost takových škod. V místech, kde nelze prominout nebo odmítnout takové závazky odpovednost nepresáhne maloobchodní cenu aplikace uživateli aplikace. Použití této aplikace znamená souhlas s temito podmínkami a podmínky. Pokud nesouhlasíte s temito podmínkami a podmínkami, odstrante tento applicaton z vašeho zarízení.Angry Birds Rio
Angry Birds
Avakin Life

Alphabetical

Genres