Breath training in swimming

TrotskyBurger

Health & Fitness

com.Compan.Swimming

Aplikace pro virtuální trénink pro dýchání pri plavání. Vydechování do vody je velmi duležité pro kontrolu dechu v plavání.Alphabetical

Genres