Bible Trivia Game

Mobjog

Word

br.com.couldsys.bibletrivia

Kdo chce být milionár Bible je podobnou hru na televizní show "Kdo chce být milionárem", avšak s dotazy ohledne Bible. Je to biblický hra otázek a odpovedí, které udelí maximální cenu 1 000 000 z mincí rozdelených do 4 úrovní obtížnosti. Celkem existuje 24 otázek rozdelen na 6 otázek za úroven. Cílem hry je získat nejvyšší pocet bodu až 1.000.000 z mince Hra má 4 tlacítka nápovedy: 1-"sboru" tlacítko-jsou clenové církve, kterí se snaží pomoci správne odpovedet na otázku. 2-"karty" tlacítko-Tato možnost má 4 císla od 0 do 3. Kliknutím tlacítko vybere kolik anwers eliminovat podle císla na tlacítku. 3-"call" tlacítko: Tato možnost slouží pastor církve pomoc v odpovedi, ríká co kapitola a verš z Bible tuto odpoved. Hráci je dovoleno používat všechna tlacítka Nápoveda jednou za úroven. Na poslední úrovni nejsou k dispozici tlacítka Nápoveda. Tlacítko "Preskocit" se rídí stejnými pravidly jako tlacítka Nápoveda. Otázky pro jednotlivé úrovne jsou náhodné a v každé hre se již nebude opakovat. Hra muže být ukoncena kdykoliv behem hry. Noty jsou zachovány, dokud hrác je obnoví. Noty lze obnovit na domovské obrazovce.Bus Rush

Alphabetical

Genres