Bible in simple language

Holy BIBLE

Books & Reference

biblia.lenguaje.sencillo

Je to Bible v jazyce (španelština). Zde není možné pouze císt posvátné písmo snadno díky své dobré písmo a jednoduchá slovní zásoba, ale také slyšet, jak prostrednictvím praktické tlacítko pro zapnutí a vypnutí hlasu ctení, Tato Bible bude císt v viva hlasu. Pokud provádíte úkoly, které umožnují císt Bibli, s touto verzí muže rovnež splnit Boží slovo, který vás bude doprovázet v naslouchání s príjemným hlasem. Bible v jazyce je zkrácené a zjednodušené verzi textu všeobecne uznávána jako slovo Boží, to je pochopitelné, skrze omezenou slovní zásobu a držet jejich hodnotu základní vyucovacím materiálu a krestanských náboženských pruvodce. Nyní vás muže provázet na telefonu nebo tabletu se systémem Android ji studovat a referencní kde potrebujete slyšet nebo císt Písmo svaté. Pro ctení, posvátný text je automaticky upravit velikost aby snadno zobrazit nezávisle na velikosti obrazovky na vašem zarízení Android. Upozornení: Aby bylo možné vyslechnout vyprávení této Bible, musíte mít dríve aktivován a nakonfigurován v príslušném jazyce, systém hlasové syntézy Android. Na vetšine telefonu a soucasné tablety to již predinstalovaného, ale v prípade, že tomu tak není, mužete ho aktivovat v nabídce nastavení Androidu, v cásti jazyk a zadávání textu.Bus Rush

Alphabetical

Genres