Storybook Rhymes Volume 2

Fisher-Price, Inc.

Books & Reference

air.com.fisherprice.Storybook2

Císt a zpívat na oblíbené detské ríkanky! Tato interaktivní aplikace podporuje rané ucení s dynamické znaky, podmanivá hudba, zpívá písnicky, animace a dve velké klasické príbehy: rada, rádek, Your veslice a Animal Fair. Vlastnosti: Nabízí dva príbehy klasické ríkance: -Row, Row, Row Your Boat -Zvírecí Fair Dva zpusoby hry, které rostou s rozvoj dítete: -Zpívej mi – pro mladší díte, vypravec zpívá príbehy a každý dotyk posune obsah -Read & Learn-pro starší díte, program narrator cte príbehy a interaktivní dotykové body odhalit další animovaný obsah Klepnutím na obrazovku pro interakci s prekvapením animace Poutavá hudba a zpíval písne pro vaše díte Osobní kniha deska pro vaše díte Upravitelné možnosti nastavení: Zapnout hudbu na pozadí zapnuto/vypnuto Zapnout program narrator hlas zapnuto/vypnuto Prehrát automaticky - bude automaticky "Otocte stránku" prejdete obsah pro miminko ================================================================================ Doporucujeme nadrazenými a podrízenými spolecné mediální zájem. Viz naše média zobrazení tipy na: http://www.Fisher-Price.com/en_US/Playtime/keepinmind.html Licencní smlouva s koncovým uživatelem: http://fpconnect.fisher-price.com/dssupdate/EULA/LaughLearn_GoogleEULA.htmlSubway Surfer

Alphabetical

Genres